Tento dotazník již byl vyplněn, děkujeme za Vaši ochotu.

This questionnaire has already been completed, thank you for your help.